Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2015

green-eyes
9993 674a 500
Reposted fromjacobsso jacobsso

May 23 2015

green-eyes
5544 9ac1 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viamyzone myzone
green-eyes
2164 184b
clockwork orange 
Reposted frombilderkram bilderkram viailovemovies ilovemovies
green-eyes
green-eyes
7332 c041
Reposted fromTankistD TankistD viamyzone myzone
0894 7ca2
Reposted fromrockmusic rockmusic viaunspoken-words unspoken-words
green-eyes
3713 d417
Reposted fromshepard shepard
green-eyes
7845 d506
Reposted frommaruuda maruuda viamyzone myzone
green-eyes
green-eyes
6937 2d9e
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
green-eyes
1843 8e26
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
green-eyes
8966 17b2
Reposted fromczwartekpiatek czwartekpiatek viacytaty cytaty
9258 d516

greeneyes55:

New York

Photo: Stephen Salmieri 

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viamyzone myzone
1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viamyzone myzone
4747 0fee
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamyzone myzone

May 14 2015

green-eyes
7646 b043 500
Reposted fromfilmowy filmowy
green-eyes
green-eyes
green-eyes

Pewnego wieczoru
zobaczyłem człowieka, który przygnieciony smutkiem,
rozpiął szeroko płaszcz,
wyjął zza pazuchy swoje ciepłe serce
i wyrzucił je daleko za siebie.

Za siebie, za balustradę, za park,
za staw i za trawniki,
jak gdyby po długim wahaniu,
postanowił nie przejmować się, tylko

odejść lekko i beztrosko -
z uśmieszkiem na twarzy,
który zdawał się mówić: "Niesłychane,
jak łatwo mi to poszło".

— "Zapis z parku", Brian Patten, tłum. J. Jarniewicz
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl